Poengregler TUI Card

Kontohavere som har avtale om kredittkort med tilsluttet poengprogram, vil automatisk bli tilknyttet det til enhver tid gjeldende poengprogrammet som administreres og som TUI har ansvar for. Kjøp som kontohaver gjennomfører på kortet og som betales iht kontovilkårene, genererer poeng. Informasjon om antall og beregning av poeng finner du på tuicard.no. Spesielle kampanjer kan forekomme.

Følgende transaksjoner er ikke poengberettiget:
1. Uttak i minibank eller i bank/post.
2. Kjøp og veksling av valuta.
3. Renter og gebyrer i forbindelse med purring og inkasso samt øvrige kostnader og avgifter.

Tilleggskort
Dersom det finnes flere kort knyttet til samme konto, slås alle poengene sammen. Det er hovedkontohaver som er eier av alle poengene i poengprogrammet.

Poengsaldo
Visningen av poeng skjer løpende på faktura samt på kontohavers poengkonto som er tilgjengelig etter innlogging på «Min side» på tuicard.no. Opptjente poeng er personlige og kan ikke overdras til andre eller innløses i kontanter.

Poengenes verdi
Grunnverdien for poengene er 1 % av det man handlet for, noe som innebærer at dersom kortinnehaveren handler for 1.000 kroner, vil dette gi 1000 poeng som tilsvarer 10 kroner når poengene skal brukes. Dette er den laveste verdien poengene kan ha.

Innløsing av poeng
Kontohavere har mulighet til å innløse opptjente poeng ved kjøp av reiser hos TUI og TEMA iht til de til enhver tid gjeldende vilkår for innløsning av poeng. Laveste verdi for innløsning er 10.000 poeng, som tilsvarer 100 kroner ved uttak.

Poengene har en maksimal varighet på 3 år. Ved krediteringer, f.eks. ved tilbakeføring som følge av retur av varer eller tjeneste, vil tilsvarende poengverdi trekkes fra poengkontoen.

Avsluttet konto
Ut over det som for øvrig er angitt i disse poengvilkårene, har kontohaver kun rett til å innløse poeng dersom kontoen ikke har forfalt gjeld, eller kontoen er sagt opp av DNB elle kontohaver. Dersom konto sies opp av en av partene, vil alle poengene gå tapt.

Ansvar
TUI og DNB har ikke ansvar for eventuelle skattekonsekvenser som måtte oppstå som følge av poengprogrammet. TUI og DNB har rett til med umiddelbar virkning å avslutte poengprogrammet, endre vilkårene for innløsing av poeng eller for øvrig å endre vilkårene for dette poengprogrammet.

Dine personopplysninger
TUI og DNB følger reglene for behandling av personvernopplysninger, sånn at TUI håndterer alle opplysninger som registreres i forbindelse med bruken av TUI Card for poengprogrammet, dog ikke de opplysningene som omfatter banktjenester.

Hensikten med TUIs behandling av disse personopplysninger er dels å administrere poengsystemet, dels å anvende personopplysninger til rettet markedsføring basert på kundens tidligere kjøp, samt å gi informasjon om TUI og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester. Mer informasjon om TUIs behandling av personopplysninger finnes på tui.no.

Les personvernpolicy for DNB og tuicard.no her

Fornuftig kortbruk