FAQ TUI CARD;

Som varslet via brev i august er samarbeidsavtalen med TUI vedrørende TUI CARD avsluttet.

Hva betyr dette for deg?

Ditt eksisterende TUI Card vil kunne benyttes som før til og med den 10.10.2020

Hva skjer med ditt nåværende TUI Card kort og nettkonto?

Din kredittgrense og saldo vil overføres til et Mastercard i DNB. Enten til eksisterende Mastercard hvis du er kunde i DNB fra før, alternativt vil du få tilsendt DNB Mastercard

Er du blant kunder som vil motta nytt kort, får du dette i posten i god tid før ditt TUI Card blir sperret. Pin-koden vil være den samme som den du har i dag.

Her kan du lese om alle fordeler for DNB Mastercard; https://www.dnb.no/privat/nettbank-mobil-og-kort.html

Hva skjer med nettkonto?

Du vil ikke lenger kunne gjøre overføringer fra TUI Card konto, i nettkonto gjeldende fra 1.September

Andre overføringer, faste trekk eller avtalegiroavtaler må avsluttes innen 01.09.2020

Når sperres TUI Card?

Siste dag du kan benytte TUI Card er 10.10.2020

Hva skjer med opptjente Poeng?

Opptjente Poeng må benyttes innen 30.10.2020. Poengene dine kan brukes til betaling eller delbetaling av reise eller tilleggstjenester på tui.no. Du kan også bestille gavekort for poeng, da forlenger du poengenes levetid, dette gjøres ved å logge inn på min side på tuicard.no 

Slik benytter du poengene dine på tui.no

Har du betalingsforsikring?

Betalingsforsikringen din overføres ditt Mastercard i DNB med endrede vilkår. Dagens betalingsforsikring har en månedlig premie av utestående saldo på 0,7 %. Månedlig utbetaling ved skade er 7 % av utestående saldo. Denne forsikringen gjelder frem til 10. oktober 2020.

Ny betalingsforsikring (dato for overførsel av saldo?) og kredittgrense fra10. oktober 2020 har en månedlig premie av utestående saldo på 0,4 %. Månedlig utbetaling ved skade er 3 % av utestående saldo.

Dersom du allerede har utestående saldo på ditt Mastercard i DNB, vil månedlig premie på betalingsforsikringen beregnes av totalt utestående saldo. Dersom du ikke ønsker å videreføre betalingsforsikringen, kan du kontakte kundeservice.

Under finner du forsikringsbevis for de ulike kortene
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/privat/avtaler-vilkaar/betalingsforsikring/MasterCard/Forsikringsbevis_Betalingsforsikring_DNB_Mastercard_-_Student-Hvitt_MC.pdf

https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/privat/avtaler-vilkaar/betalingsforsikring/MasterCard/Forsikringsbevis_Betalingsforsikring_Leve_Mastercard_Saga_Mastercard.pdf

Har du tilleggskort til ektefelle/samboer tilknyttet konto?

Tilleggskort videreføres ikke og kortet vil ikke kunne benyttes etter 10. oktober 2020.

Fornuftig kortbruk