Høyere kredittgrense

Med TUI Card får du innvilget en personlig kreditt på inntil 75.000 kroner. Du kan bruke så mye du ønsker av det beløpet du har fått innvilget i kreditt. Hver gang du betaler et månedsavdrag, øker den disponible kreditten på ditt TUI Card med det beløpet du har innbetalt.

Vil du øke kreditten din?
Ta kontakt med oss hvis du ønsker høyere kredittgrense. Med TUI Card kan du ha inntil 75.000 kroner i reserve. For å øke kreditten på kortet ditt, kan du ringe Kundeservice på telefon (+47) 24 06 20 00.

 

 

 

 

Fornuftig kortbruk